A rendszerről

Általános ismertető

A talajban lévő gyommagok mennyisége és azok arányai alapján eldönthető, hogy az adott területre vetni kívánt növények közül melyik is illik bele leginkább a vetésforgóba az adott évben, mivel ebben a kultúrában kelő gyomnövények vagy mechanikai, vagy kémiai módszerekkel már kordában tarthatók. Ha egy agronómus, egy növényvédelmi szakmérnök, vagy akár egy gazdálkodó megvizsgálja minden egyes területének a gyommagösszetételét és sűrűségét, ennek ismeretében pontosabban megtervezhetné azt a védekezési eljárást, amit alkalmaznia kell a megfelelő eredményesség eléréséhez. Az információk alapján már az is eldönthető, hogy - akár - csak mechanikai módszerek is elegendőek a gyomnövények visszaszorítására, vagy szükséges a vegyszeres beavatkozás. Mindazonáltal a precíziós gazdálkodás is nagyobb teret nyerhet az alkalmazás körében.

A rendszer újdonságtartalma

Ennek lényege, hogy a táblában előforduló gyomfoltok GPS koordinátáit rögzítik és a permetezőgép ezeken a sűrűbb részeken nagyobb lémennyiséget juttat ki, míg a többi részen is csak annyit amennyi éppen elegendő a gyomszabályozás sikeréhez. Természetesen mindehhez tábla szintű feltérképezés szükséges, de mivel igény van rá – gondolunk itt a vegyszerköltség minimalizálására, ami gazdaságok egyik legnagyobb kiadását jelenti – gyorsan elterjedhet.

Eszközünk nemzetközi összevetését és újdonságtartalmának bemutatását az egyes céloknak megfelelően az alábbiakban foglaljuk össze:

  • A számítógépes alaktani vizsgálat, adatbázis építése és szoftver fejlesztése nemzetközi szinten is alapvetően új eljárás.
  • Áttörést jelent a magvak és termések meghatározásánál, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi feldolgozásukat, ugyanakkor fontos más módon fel nem deríthető kultúrtörténeti kapcsolatokra deríthet fényt a kultúrfajták azonosításával.
  • Rendszerünkkel környezettudatos és kevésbé környezetterhelő mezőgazdasági gyakorlat valósul meg.
  • A betakarított magtételek import-export irányú mozgatásában éppúgy használható a rendszer, mint akár malomipari feldolgozásnál, kimutatható a minőséget rontó, feldolgozásból való kizárást okozó, vagy épp karantén magvakat is.
  • A "morfometrikus virtuális magatlasz" és a hozzá tartozó szoftver lehetőséget ad a faj és fajtaazonosság vizsgálatainál. Ami a növények eredetére és származására, az egyes népek növénytermesztési kapcsolatainak más módon megoldhatatlan kérdéseire ad választ.