A rendszer az oktatásban

Bevezetés

A magvak és a termések alakja faji, illetve vélhetően fajtabélyeg, ezért alapvető jelentőségű a magvak és a termések (1. ábra) minél pontosabb meghatározása, metrikus nyilvántartása. Segítségükkel nyomon lehet kísérni a kultúrfajok elterjedését. Ami a növények eredetére és származására, az egyes népek növénytermesztési kapcsolatainak más módon megoldhatatlan kérdéseire is választ adhat. Hazánkban egyedülállóként már a II. világháború előtt Magyar Királyi Magvizsgáló Állomás működött. Maggyűjtéssel és határozással foglalkozott. De csak az 1950-es években vetődött fel az önálló gyommaghatározó megalkotásának gondolata. Ennek következtében 1966-ban megjelent Schermann Szilárd kétkötetes (I. kötet határozó, fajok leírása, II. kötet: rajzok) Magismeret című munkája [1] az addigi igényeket megfelelő módon kielégítette. 1800 növényfaj magját mutatja be: 120 mezőgazdasági, 80 kertgazdasági, fűszer és drognövényt, 50 egzotikusan termesztett fajt, 230 dísznövényt, 110 hazai és 100 külföldi fát és cserjét, 360 honos és 100 idegen származású gyomot, 650 vadon élő növényt. Ez európai szinten is kimagaslóan sok faj. A maghatározás nehézségét mutatja, hogy a közel 900 oldalas I. kötet fele határozókulcsot tartalmaz.

A következő hazai mérföldkő Radics László szerkesztésében (1998) kiadott Gyommaghatározó [2], ami már gyakorlatiasabb és lényegre törő határozókulccsal íródott, viszont csak 318 magot/magvas növényt ölel fel, ami a Kárpát-medencében lévő fajok alig egyötöde.

A legtöbb kül- és belföldi maghatározó azonban csak 120-250 növényfaj (kultúrnövények és gyomok) magját mutatja be többé-kevésbe jól sikerült rajzokon vagy fotókon. Az elektronikus eszközökkel támogatott maghatározás a projekt indulásakor nem volt ismert.

A fentiek alapján indokolttá vált, hogy készüljön a korszerű informatikai lehetőségeket is megfelelően kihasználó rendszer, amelynek oktatásban betöltött szerepe is meghatározó lehet számos képzésben.

1. ábra Ismert magpopulációk véletlenszerűen elrendezett egyedeiről laborban készült digitális felvétel