A rendszer az oktatásban

Célkitűzések

Kutatási programunk [3], (iMAGKÉP - GOP-2009-1.1.1.) keretében olyan intelligens magfelismerő rendszer kifejlesztését terveztük, amely a mintavételtől [4], [5] a feldolgozás egyes lépésein keresztül alapvetően segítené a magvizsgálatok minden fázisát. Egy magnak akár 20-50 paramétere is mérhető, függetlenül attól hány magra terjed ki a vizsgálat. Ezzel a rendszerrel történő mérések gyorsak, pontosak és különösen jól használhatók populációk vizsgálatánál. A számítógépes képelemző rendszer a magvak és termések digitális képi adatainak rögzítésén túl alkalmas azok intelligens osztályozására is. A vizsgálatok során képi információként jelentkező adatok numerikusan értékelhetővé válnak. Mindezek eredményeképpen lehetőség nyílik a metrikus alapon történő faj és fajta meghatározására. Mivel a számítógép morfológiai és morfometriai paraméterek szerint csoportosít, lehetőség van arra, hogy "megtanítsuk" a számítógépet a vizsgált objektum felismerésére. Ezáltal a magvak és termések meghatározása részben "automatizálható". Mindezen lehetőségek maximális kihasználása képezte piacorientált kutatás-fejlesztési programunk alapvető céljait.