A rendszer az oktatásban

Köszönetnyílvánítás

A kutatás-fejlesztési munka a GOP-2009-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

Irodalom

 1. [1]Sz. Schermann, “Magismeret I., II." Akadémiai Kiadó, 1966.
 2. [2]L. Radics, "Gyommaghatározó", Mezőgazda Kiadó,1998.
 3. [3]GOP-2009-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása hivatalos internet oldal.
 4. [4]A. Tóth, Á. Balogh, B. Wichmann, J. Berke, F. Gyulai, P. Penksza, I. Dancza, Á. Kenéz, J. Schellenberger, és K. Penksza, "Gyomvizsgálatok Pest megyei homoki mezőgazdasági területeken (lucernaföldek gyomvizsgálatai) I." Tájökológiai Lapok, ISSN:1589-4673, 9 (2): pp. 451-463, 2011.
 5. [5]A. Tóth, Á. Balogh, B. Wichmann, A. Penksza, F. Gyulai, J. Berke, B. Uj, J. Házi, és K. Penksza, "Adatok a gyomvegetáció változására kalászos mezőgazdasági kultúrában és szegélyében gödöllői-dombsági mintaterületeken" Tájökológiai Lapok 10 (2): pp. 449-458, 2012.
 6. [6]J. Kiss, K. Penksza, F. Tóth, "Evaluation of fields and field margins in nature production capacity with special regard to plant protection" – Proceedings of International Conference, The landscape and nature production capacity of organic/sustainable types of agriculture, Wageningen, pp. 55–63, 1995.
 7. [7]J. Kiss, K. Penksza, F. Tóth, F. Kádár, "Evaluation of fields and field margins in nature production capacity with special regard to plant protection" Agriculture, Ecosystems & Environment 63: 227- 232, 1997.
 8. [8]F. Gyulai, "Archaeobotanika. A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján", Jószöveg Műhely, Budapest, 221 p., 73 ff, ISSN 1586-751 x, ISBN 963 9134 47 3, 2001.
 9. [9]F. Gyulai, "Archaeobotany in Hungary. Seed, Fruit, Food and Beverages Remains in the Carpathian Basin: an Archaeobotanical Investigation of Plant Cultivation and Ecology from the Neolithic until the Late Middle Ages", Budapest: Archaeolingua, 479 p, 2010.
 10. [10]F. Gyulai, Á. Kenéz, Á. Pető, "Morphogenetics of seeds and plant remains in the Carpathian Basin from the neolithic (8000 BP) to the late medieval age (17th cent CE), In: Gyulai Gábor (ed.) Plant Archaeogenetics: Botancal Research and Practices", New York: Nova Science Publishers Inc., 2011. pp. 31-39., 2011.
 11. [10]J. Berke, "Digitális képfeldolgozás alkalmazása mezőgazdasági kísérletek értékelésében", Magyar Tudományos Akadémia, kandidátusi disszertáció, 1994.
 12. [12]J. Berke, D. Kelemen, V. Kozma-Bognár, M. Magyar, T. Nagy, J. Szabó, T. Temesi, "Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai", Kvark, Keszthely, ISBN 978-963-06-7825-4, 2010.